SPLOŠNI POGOJI NAKUPOVANJA VSTOPNIC ZA DOGODKE NA PORTALU MLADISMO.SI

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani mladismo.si (v nadaljevanju: ) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletno stranjo in domeno www.mladismo.si (v nadaljevanju tudi mladismo.si) upravlja podjetje MLADI.SMO, upravljanje spletnih portalov in medijev, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 7140274000, davčna številka: 60686308, ki je prodajalec vstopnic.

Podjetje MLADI.SMO d.o.o.. ni organizator ponujenih dogodkov. Dogodke organizirajo organizatorji, ki so obenem tudi izdajatelji vstopnic. Od organizatorjev podjetje MLADI.SMO d.o.o kupi vstopnice. Nakup vstopnice predstavlja pogodbeno razmerje med imetnikom vstopnice (kupcem) in MLADI.SMO d.o.o (prodajalec) pri čemer lahko za navedeno pravno razmerje glede določenih pravnih vprašanj veljajo tudi splošni pogoji poslovanja organizatorja.

MLADI.SMO d.o.o. prodaja vstopnice kot posrednik po naročilu posameznega organizatorja dogodka, razen v posebej označenih primerih. Ob nakupu vstopnic kupec pooblasti MLADI.SMO d.o.o. Za uporabo osebnih podatkov zgolj za urejanje nakupa in dostave vstopnic. Ime podjetja odgovornega organizatorja lahko zahtevate po e-mailu na info@mladismo.si.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine www.mladismo.si, pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in prodajalca ter urejajo njun poslovni odnos. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih podjetja MLADI.SMO d.o.o.

V ceni vstopnice je upoštevan DDV, katerega višina je odvisna statusa pravne osebe (organizatorja dogodka). DDV in stopnja DDV sta razvidna iz računa, ki ga kupec prejme ob nakupu.

Plačilo je možno s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Diners) in s UPN/SEPA položnico oz. kot je določeno ob nakupnem procesu posameznega dogodka. V primeru nakupa preko spleta ima družba MLADI.SMO d.o.o. zaradi varnostnih razlogov in načina finančnega poslovanja možnost zahtevati identiteto naročila. MLADI.SMO d.o.o. si pridržuje pravico, da bo preverjal naročila, ki so bila plačana s kreditno kartico. Od strank lahko zahteva, da mu posredujejo kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ter kopijo kreditne kartice. Zahtevek bo poslan preko elektronske pošte. V primeru, da stranka na zahtevo MLADI.SMO d.o.o. podatkov ne posreduje v določenem roku, se bo naročilo razveljavilo.

Kupec oziroma uporabnik storitev MLADI.SMO d.o.o. se ob nakupu vstopnice strinja, da bodo podatki, ki jih bo elektronsko posredoval, uporabljeni s strani družbe MLADI.SMO d.o.o. za namen izpolnjevanja naročila in obveščanja. Prav tako se strinja s prenosom njegovih podatkov podjetjem in organizatorjem prireditev, v okviru veljavnih pravnih predpisov o varovanju podatkov. Podjetje MLADI.SMO d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi več prejemati elektronskih novic in promocijskih sporočil podjetja MLADI.SMO d.o.o. se lahko od njih odjavi. Navodila za odjavo najdejo uporabniki v vsakem izvodu elektronskih novic in elektronskem sporočilu, v osebnem uporabniškem računu, lahko pa tudi pišejo na info@mladismo.si. Odjava je mogoča tudi s poštno pošiljko naslovljeno na MLADI.SMO d.o.o., Vurnikov cesta 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Podjetje MLADI.SMO d.o.o. ni odgovorno za vstopnice, ki se izgubijo na pošti (v primeru pošiljanja po pošti). Prav tako podjetje MLADI.SMO d.o.o. v nobenem primeru ni odgovorno za dejanja tretjih oseb, ki izvajajo dostavo (poštne enote in ostale dostavne službe). V primeru izgube e-vstopnice iz opravičljivih razlogov (npr. zaradi izbrisa ali izgube mobilnega telefona ali e-mail računa) se morajo kupci vsaj 48 ur pred dogodkom obrniti na MLADI.SMO. Kakršnakoli drugačna oblika izgube vstopnic je nenadomestljiva.

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. E-vstopnice se smejo posredovati naprej izključno po navodilih za prenos e-vstopnice, ki jih vsak kupec prejme po nakupu vstopnice. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu na prireditev, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Podjetje MLADI.SMO d.o.o. si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE

Mladismo.si si se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke: - glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam, - firma, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo, - končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej, - informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati, - plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno, - informacija o pritožbenem postopku pri podjetju oziroma pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci - naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo, - stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife, - pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena, - rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen), - možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost


REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE

Vse reklamacije in odstope od pogodb obravnava oddelek za reklamacije info@mladismo.si vsak delovnik med 8. in 16. uro. Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, ki so podane pisno na info@mladismo.si ali poslane na naslov podjetja MLADI.SMO d.o.o, Vurnikova cesta 2, 1000 Ljubljana.

Reklamacije vstopnic

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, faxu, elektronski pošti ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, ki so bile kupljene preko spletne strani www.mladismo.si ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja.

V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren MLADI.SMO d.o.o. (za vstopnice kupljene in plačane preko portala mladismo.si).

Ob nastanku navedenih okoliščin bo podjetje MLADI.SMO d.o.o. kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o kontaktnih podatkih organizatorja in o vračilu denarja. Denar se vrne na račun kupca izključno v obliki dobropisa na bančni račun oz. plačilno kartico, ki jo je uporabil za nakup.

MLADI.SMO d.o.o. je odgovoren za povračilo denarja za kupljene vstopnice v predpisanem zakonskem roku.

V primeru odpovedi prireditve, lahko vstopnice v roku dveh mesecev po preteku načrtovanega datuma prireditve, pod pogojem, da se strinjate s splošnimi pogoji organizatorja in lokacije prireditve, na isti način vrnete, kot ste jih prejeli. Kupljene vstopnice lahko: - vrnete osebno na prodajno mesto, kjer ste jih kupili, - v primeru naročila po telefonu ali spleta jih s pošto in vašimi podatki (ime, priimek, naslov, številka vašega TRR-ja, kamor vam povrnemo denar) pošljete na naslov podjetja MLADI.SMO d.o.o., Vurnikova cesta 2, 1000 Ljubljana. -v primeru plačila s kreditno ali debetno kartico se denar se vrne na račun kupca izključno v obliki dobropisa na plačilno kartico, ki jo je uporabil za nakup.

Kupci vstopnic bodo prejeli povrnjen znesek, brez dodatnih zahtev, na isti način, kot so plačali vstopnice v roku 14 dni od zahtevka. S tem vstopnice postanejo neveljavne.

Podjetje MLADI.SMO d.o.o. ni dolžno obvestiti svojih strank o morebitnih spremembah posameznih dogodkov, vendar se po svojih najboljših močeh trudi, da to stori.

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave, stroški plačil), ne bodo povrnjeni.

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic.

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico/račun takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti podjetju MLADI.SMO d.o.o.

Podjetje MLADI.SMO d.o.o. se trudi zagotoviti, da so vse cene na njihovi spletni strani točne, a vseeno lahko pride do napak. Če podjetje MLADI.SMO d.o.o. odkrije napako v ceni vstopnice, ki jo je kupec že naročil, ga bo podjetje MLADI.SMO d.o.o. o tem obvestil v najkrajšem možnem času ter kupcu dal možnost, da ponovno potrdi svoje naročilo po pravi ceni ali svoje naročilo prekliče. V kolikor podjetje MLADI.SMO d.o.o. s kupcem ne bo uspelo vzpostaviti kontakta, se kupec strinja s tem, da bo podjetje MLADI.SMO d.o.o. kupčevo vstopnico obravnavalo kot odpovedano. Če se kupec odloči za preklic vstopnice z nepravilno ceno po že izvršenem njegovem plačilu, mu bo podjetje MLADI.SMO d.o.o. vrnilo denar.

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in podjetje MLADI.SMO d.o.o. kot posrednik pri prodaji vstopnic v sodelovanju z organizatorjem prireditve, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je podjetje MLADI.SMO d.o.o. kot posrednik pri prodaji vstopnic dolžno pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

Odstop od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali pošte. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: MLADI.SMO d.o.o.,Vurnikova cesta 2, 1000 Ljubljana. Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalno zaprti embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet so storitve za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila ZVPot.

Pritožbe in reševanje sporov

Podjetje MLADI.SMO d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže po elektronski pošti na info@mladismo.si . Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@mladismo.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje MLADI.SMO d.o.o. je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.

Podjetje MLADI.SMO d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje MLADI.SMO d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno, in sicer z dogovorom in mediacijo. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V primeru tehničnih težav ali če uporabnik potrebuje pomoč pri nakupu vstopnic, ima na voljo: elektronski naslov: info@mladismo.si