Brezplačen študij za zaposlene in pravice študentov po 26. letu

12949
12949

Mladi v Sloveniji so zmotno prepričani, da po 26. letu ne morejo več redno študirati - kje šele, če so zaposleni. Vendar pa to ni res. Po zakonodaji ima vsak Slovenec možnost največ dveh rednih vpisov. Ali ste vedeli, da lahko še vedno greste študirat, tudi če ste zaposleni? Pravica do prvega in ponovnega vpisa (oz. prepisa) v redni študij velja za vse, tudi tiste, starejše od 26 let. In to tako na prvi kot tudi na drugi bolonjski stopnji.

PRAVICE REDNIH ŠTUDENTOV PO 26. LETU OZ. V PRIMERU ZAPOSLITVE

Študent po 26. letu še vedno lahko je na bone, biva s subvencijo, dela preko napotnice in poleg naštetega ima tudi možnost za uveljavljanje štipendije (v kolikor izpolnjuje določene pogoje). Res pa je, da študent vse naštete bonitete, ki izhajajo prav iz statusa študenta, izgubi ob redni zaposlitvi. Vendar pa to ne pomeni, da se mora izpisati oz. se ne more vpisati redno, v kolikor izpolnjuje pogoje prvega ali ponovnega vpisa / prepisa. Študij je zanj še vedno brezplačen.

Pravico do dela preko študentskega servisa izgubijo tudi študenti, ki so vpisani v register brezposelnih kot aktivni iskalci zaposlitve. Prav tako v primeru, da ste dopolnili 26 let, obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje krijete sami in ga za vas ne morejo več plačevati starši.


Mladi v Sloveniji so zmotno prepričani, da po 26. letu ne morejo več redno študirati - kje šele, če so zaposleni. Vendar pa to ni res. Po zakonodaji ima vsak Slovenec možnost največ dveh rednih vpisov. Vir fotografije.

NAJVEČ POZORNOSTI JE POTREBNO POSVETITI DAVČNI NAPOVEDI

Starost ni omejitev za vpis, vendar se študentu ne prizna posebna olajšava za delo preko študentskega servisa in se mu lahko mesečno trga akontacija dohodnine (torej v primeru, da je študent star vsaj 26 let in se je vpisal na dodiplomski študij že pred več kot 6 leti oz. na podiplomskega pred več kot 4 leti).

TE ZANIMA ŠE:
Kako do tvojega prvega šihta?

Splošna davčna olajšava za študente po 26. letu je enaka kot za druge rezidente RS, le v primeru, da jih starši uveljavljajo kot vzdrževane člane, študentje ostanejo brez nje. Dobro pa je vedeti tudi, da starši lahko pravico do olajšave za otroka kot vzdrževanega člana po 26. letu uveljavljajo le, če je študent bil vpisan že pred to starostjo.

Prihodki preko napotnice so za študente po 26. letu starosti tudi malo drugače obdavčeni in posebna olajšava, ki jo imajo mlajši kolegi za študentsko delo, ni več na voljo. Za vsako napotnico z zneskom nad 107,30 evra bo ŠS odtegnil 22,5-odstotno akontacijo dohodnine.

KAKO UREDITI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Če posamezniku pred dopolnitvijo starosti 27 let izteče status študenta, si mora urediti obvezno zdravstveno zavarovanje po drugi podlagi. Urediti si ga mora tudi, če ima še vedno status študenta, vendar je dopolnil starost 27 let. Če posameznik ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje kot družinski član – otrok samo iz razloga, ker se več ne šola ali ker je dopolnil starost 27 let, si obvezno zdravstveno zavarovanje uredi tako, da pri centru za socialno delo vloži vlogo za priznanje pravice do plačila prispevka za zavarovanje po tej podlagi. Pogoj za priznanje pravice je, da ima posameznik v Sloveniji stalno prebivališče in da izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih se sicer sama denarna socialna pomoč ne prizna (npr. neprijavljenost na zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba), pri tem ne upoštevajo. Pravica do plačila prispevka in s tem do zavarovanja se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Prispevek za zavarovanje plačuje občina stalnega prebivališča.

TE ZANIMA ŠE:
Denarna pomoč za študente po 26. letu


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

S prenehanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot družinski član – otrok posameznik nima več zdravstvenih storitev kritih v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato je priporočljivo, da se posameznik za kritje razlike do polne vrednosti dopolnilno zdravstveno zavaruje. Ne pozabite, da je pomembno, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredi v roku enega meseca od prenehanja pogojev za zavarovanje kot družinski član – otrok. Če si ga uredite po tem roku, boste imeli trimesečno čakalno dobo. Ta doba pomeni, da mora posameznik ves ta čas plačevati premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev pa v tem obdobju, kljub plačilu premije, nima. Zato je posameznik v tem obdobju pri zdravniku obravnavan kot samoplačnik za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

12949

Nalaganje vsebine...

Loading...