Pravila portala www.mladismo.si

Portal www.mladismo.si je primarno namenjen vsem mladim in mladim po srcu. Mladim omogoča informiranje, mreženje, kupovanje ugodnejših vstopnic, ... Kot del spletnega portala www.mladismo.si se štejejo vse vsebine in datoteke, ki so objavljene pod domeno www.mladismo.si in v skladu s tem dejstvom veljajo ta pravila za vse vsebine in datoteke, ki so objavljene pod to domeno.

Ta dokument opisuje pogoje uporabe spletnega portala www.mladismo.si, katerega upravljanje je v izključni pristojnosti upravljavca.

Z uporabo spletne strani se uporabniki strinjajo s pogoji uporabe, za katera si podjetje upravljavec pridržuje pravico do spremembe. Uporabnikom, ki se s pogoji uporabe ne strinjajo, se odsvetuje uporabo spletnega portala.

Portal trenutno vsebuje dva glavna funkcionalna dela: 1) informativna vsebina, ki je sestavljena iz novic, dogodkov, seznamov partnerjev, galerij in informacij ter 2) nakupni proces. V nadaljevanju teh pravil so opredeljena pravila portala www.mladismo.si, za informativni del portala www.mladismo.si. Nakupni proces je opredeljen v dokumentu z naslovom Splošni pogoji nakupovanja vstopnic.

1. Obvezno spoštovanje pravil

Pogoj uporabe spletnega portala www.mladismo.si in njegovih dostopnih storitev je uporabnikovo jamstvo upravljavcu, da ne bo uporabljal spletnega portala in njegovih storitev za dejavnosti, ki so v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. Z uporabo katerekoli storitve spletnega portala www.mladismo.si se uporabnik zaveže, da bo upošteval pravila, pogoje in opozorila, ki se tičejo uporabe spletnega portala www.mladismo.si.

2. Članstvo in vzdevek

Struktura spletnega portala www.mladismo.si je takšna, da za osnovno rabo – pregledovanje vsebin – uporabnik ne potrebuje dodatne identifikacije ali razkrivanja kakršnihkoli osebnih podatkov.

Za urejanje osebnega profila na portalu www.mladismo.si in nakupovanje vstopnic/produktov je obvezna registracija.

V primeru kršitev pravil portala www.mladismo.si se uporabniku zaklene uporabniški račun in registracija ni več možna.

Za članstvo, branje ali objavljanje sporočil se uporabnik odloča prostovoljno. Za brisanje komentarjev na splošno v okviru komentarjev na portalu www.mladismo.si se lahko uporabnik obrne na upravljavca na e-naslov info@mladismo.si.

3. Prepovedi ob uporabi portala www.mladismo.si

Uporabnik se posebej zavezuje, da pri uporabi portala www.mladismo.si in njegovih storitev ne bo:

 • oznanjal, objavljal, nalagal, distribuiral ali razširjal kakršnihkoli neprimernih, neumestnih, sramotnih, škodljivih, poniževalnih, obrekljivih, opravljivih vsebin, vsebin posegajočih v tuje pravice, netočnih, opolzkih, obscenih, vulgarnih, nespodobnih, k nestrpnosti pozivajočih ali protizakonitih vsebin, informacij, imen ali tem,
 • nalagal in objavljal povezav na datoteke, ki vsebujejo material zaščiten z avtorskimi pravicami, zakoni o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni, ki kakorkoli omejujejo in prepovedujejo javno oznanjanje, objavljanje, razglašanje, nalaganje, distribucijo ali razširjanje, razen v primeru, ko ima uporabnik za to zakonsko pravico ali pa je takšno pravico pridobil s pogodbo,
 • nalagal in objavljal povezav na datoteke, ki vsebujejo viruse, poškodovane datoteke ali kakršnekoli druge programe ali vsebino, ki lahko uniči ali poškoduje računalniško opremo spletnega portala ali drugih uporabnikov portala,
 • nalagal in objavljal povezav na datoteke, ki vsebujejo otroško pornografijo ali pornografijo nasploh,
 • promoviral ali ponujal izdelke ali storitve komercialnega značaja,
 • izvajal in posredoval verižnih pisem in piramidnih shem,
 • s portala snemal in razširjal katerekoli datoteke ali informacije, ki so bile naložene ali objavljene s strani drugih uporabnikov portala in za katere ve oz. bi moral vedeti, da so v nasprotju s pravili portala ali da v skladu z zakonom ne smejo biti razširjane,
 • obrekoval, opravljal, očrnil, psoval, nadlegoval, žalil, zalezoval, grozil ali kako drugače kršil pravic (kot npr. pravice do zasebnosti) drugih uporabnikov,
 • ponarejal ali brisal podpise ali druge identifikacijske znake drugih uporabnikov, pravna ali druga opozorila, oznake o lastnini, oznake o virih ali druge označbe,
 • preprečeval in oviral druge uporabnike pri uporabi in uživanju portala in na njem dosegljivih storitev, če za to nima izrecnega dovoljenja s strani upravljavca portala,
 • objavljal osebnih podatkov drugih ljudi.
4. Varstvo intelektualne lastnine, avtorske in sorodne pravice

Uporabnik je odgovoren za vsako informacijo, sporočilo in vsebino, ki jo objavi s pomočjo portala www.mladismo.si ali drugih komunikacijskih storitev vezanih na portal www.mladismo.si. Za kakršnokoli vsebino, informacijo ali sporočilo, ki je v nasprotju z določili prejšnjih točk in jo uporabnik želi vseeno objaviti, mora predhodno pridobiti pisno dovoljenje upravljavca portala www.mladismo.si preko e-naslova info@mladismo.si, ki pa ne more dati dovoljenja za objavo protizakonitih vsebin.

Izjave, razmišljanja in druge oblike sporočil uporabnikov ter moderatorjev forumov, klepetalnic in drugih komunikacijskih storitev, odražajo njihova osebna mnenja in prepričanja.

Novice, informacije in druge vsebine so avtorsko zaščitene z domačo in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah. Uporabnikom so na voljo izključno za osebno in nekomercialno uporabo. Objava vsebine novic, informacij in drugih vsebin delno ali v celoti je prepovedana, razen pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno:

 • da uporabnik pridobi izrecno dovoljenje od upravljavca portala,
 • da navede vir in povezavo na spletni portal www.mladismo.si,
 • da sta hkrati objavljena ime in priimek avtorja izvirnega članka.
5. Nadzor vsebin

Upravljavec in drugi sodelavci (vključno s skrbniki sistema in moderatorji) nimajo nobene obveze nadzorovati vsebin, ki jih objavljajo uporabniki na spletnem portalu www.mladismo.si in v zvezi s storitvami portala www.mladismo.si. Upravljavec in z njegove strani pooblaščeni moderatorji si pridržujejo pravico spremeniti ali zavrniti objavo, izbrisati ali premakniti katerokoli vsebino, sporočilo ali informacijo deloma ali celoti iz kakršnegakoli razloga.

6. Opozorila

V primeru, da je upravljavec opozorjen, da je na portalu www.mladismo.si kakšna vsebina, sporočilo, informacija ali povezava, ki ni v skladu s katero izmed točk teh pravil, se zavezuje, da bo takšno vsebino, sporočilo, informacijo ali povezavo umaknil v roku 24-ih ur od prejema obvestila na e-naslov info@mladismo.si.

V tem primeru bo po svoji presoji tudi poskusil vzpostaviti stik z uporabnikom, ki je takšno vsebino, sporočilo ali informacijo objavil ali posredoval.

Upravljavec si pridržuje pravico kateremukoli uporabniku preprečiti ali omejiti dostop do spletnega portala www.mladismo.si in storitev, v delu ali celoti, po svoji lastni presoji.

7. Uporaba piškotkov

Spletni portal www.mladismo.si s piškotki pomaga uporabnikom prilagoditi spletno izkušnjo. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnih strani. Piškotki so enolično dodeljeni uporabnikom, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za uporabnike.

Eden od prvotnih namenov piškotkov je, da uporabnikom pomagajo prihraniti čas. Piškotek spletnemu strežniku sporoči, da se je uporabnik vrnil na določeno stran. S tem je poenostavljen postopek beleženja osebnih podatkov. Ko se uporabnik vrne na isto spletno mesto, se lahko podatki, ki jih je predhodno vnesel, obnovijo; tako zlahka uporablja prilagojene funkcije portala www.mladismo.si.

Piškotke lahko uporabnik sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, vendar se lahko brskalniki nastavijo tudi tako, da zavrnejo piškotke.

8. Odpoved odgovornosti

Upravljavec portala www.mladismo.si ne daje nobenih zagotovil o primernosti, zanesljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, vsebin ter storitev na portalu www.mladismo.si za kakršenkoli namen.

V nobenem primeru upravljavec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki nastane posredno ali neposredno, materialno ali nematerialno, za nenamerno škodo, vključno z izgubo dobička, uničenjem podatkov ali nezmožnostjo uporabe, ki nastane:

 • z uporabo portala www.mladismo.si ali njegovih storitev,
 • z nezmožnostjo uporabe portala www.mladismo.si ali njegovih storitev,
 • z uporabo katerekoli informacije, vsebine, storitve, izdelka ali programske opreme, pridobljene z uporabo spletnega portala www.mladismo.si ali kako drugače v povezavi s spletnim portalom www.mladismo.si.

Na portalu www.mladismo.si so lahko povezave do drugih spletnih mest (povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest ne nadzoruje portal www.mladismo.si in tako ne odgovarja za njihovo vsebino, vključno z vsemi povezavami, spremembami ali posodobitvami na njih. Spletni portal www.mladismo.si odgovarja za spletno oddajanje ali druge vrste oddajanja s kateregakoli povezanega spletnega mesta.

9. Spreminjanje pravil

Spletni portal www.mladismo.si bo “Pravila portala” občasno posodobil tako, da bo sprememba odražala izkušnje upravljavca in uporabnikov. Pozivamo uporabnike, da redno preglejujejo ta pravila. O bistvenih spremembah prilagoditve pravil bomo obvestili vse uporabnike. Če uporabnik po prejemu obvestila o spremembah ali dopolnitvah teh določil ustrezno pisno ne izstopi iz portala www.mladismo.si, se šteje, da s spremembami in dopolnitvami soglaša.

10. Podatki za stik

Uporabniki portala www.mladismo.si so dolžni vsako kršitev teh in drugih pravil, objavljenih na portalu www.mladismo.si , takoj sporočiti upravljavcu preko kontaktnega obrazca oziroma preko elektronske pošte info@mladismo.si.

11. Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo zaradi uporabe spletnega portala www.mladismo.si, je pristojno sodišče v Ljubljani. Če se z uporabo teh pravil ne strinjate, vam uporabo spletnega portala www.mladismo.si odsvetujemo.