Pravno obvestilo

Informacije, ki so objavljene na spletnem portalu www.mladismo.si, so informacije javnega značaja. Značaj informacij, ki jih na spletnem portalu objavljajo drugi uporabniki, se presoja glede na pravila portala. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s spletnega mesta www.mladismo.si, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Kazenska in civilna odgovornost spletnega portala www.mladismo.si je za stvarne ali pravne napake objavljenih informacij popolnoma izključena. Portal www.mladismo.si ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo oz. neprijetnosti, ki bi lahko nastale uporabnikom zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Informacije, vsebine, sporočila in storitve na portalu www.mladismo.si, lahko vsebujejo netočnosti in tipkarske napake. Upravljavec si na portalu www.mladismo.si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti ali popraviti katerokoli informacijo, vsebino, sporočilo ali storitev. Informacije, nasveti ter sporočila, ki jih uporabniki dobijo na portalu www.mladismo.si ali z uporabo njegovih komunikacijskih storitev, niso primerni za njihove osebne, pravne ali finančne odločitve. Uporabniki se naj pred uporabo teh informacij v tovrstne namene posvetujejo z ustreznim strokovnjakom.

Za vprašanja, povezana z računom, 1) pravna obvestila, 2) pravila portala mladismo.si, 3) politiko zasebnosti portala www.mladismo.si in 4) splošne pogoje delovanja nakupnega procesa, se obrnite na info@mladismo.si. Za vprašanja povezana s politiko zasebnosti, se obrnite na nas preko elektronskega naslova info@mladismo.si.