Kako pri študentskem delu uveljavljati potne stroške?

4696
4696

Če so stroški prevoza na delo višji od 10 % celotnega letnega prihodka iz naslova študentskega dela, se lahko uveljavljajo kot dejanski stroški dela, ki niso obdavčeni za dohodnino.

STROŠKI PREVOZA IN NOČITVE

Dejanske stroške lahko dijaki in študentje uveljavljajo že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, najkasneje v 15 dneh od vročitve. Zahtevku oz. ugovoru, ki sta objavljena na spletni strani FURS, je treba priložiti še dokazilo o njihovem nastanku s podpisom delodajalca, pri katerem so opravljali delo.

ZNIŽANJE OSNOVE S POTNIMI STROŠKI

Študenti si lahko dohodninsko osnovo nižajo v primeru vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter z 10-odstotnimi normiranimi stroški, katere upravičenosti ni treba posebej dokazovati. Poleg teh pa Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) študentom prizna tudi dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so nastali v zvezi z opravljanjem dela. Napovedi za odmero dohodnine oziroma ugovoru na informativni izračun morajo v tem primeru priložiti dokazila, ki se razlikujejo glede na uporabljeno vrsto prevoza:

  • Ko študent uporabi javno prevozno sredstvo, naj predloži vozovnico, delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in poročilo o prisotnosti na delu.
  • Če ste imeli kot študent še vedno previsoke stroške, lahko Furs zaprosite za odpis ali obročno odplačevanje odmerjene dohodnine.

NAPAČEN IZRAČUN DOHODNINE — KAJ PA ZDAJ?

Pri uveljavljanju stroškov po podatkih Fursa veljajo naslednje omejitve:

  • praviloma se prizna povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza,
  • če je mesto opravlja dela od zavezančevega prebivališča oddaljeno vsaj en kilometer,
  • če zavezanec iz utemeljenih razlogov, kot so pomanjkanje javnega prevoza ali pa časovno neustrezen vozni red, ni mogel uporabiti javnega prevoza, mu Furs prizna 0,18 evra za vsak kilometer poti.
  • Če ste imeli kot študent še vedno previsoke stroške, lahko Furs zaprosite za odpis ali obročno odplačevanje odmerjene dohodnine.

Pravica do zmanjšanja davčne osnove od dohodka preneha, ko študent dopolni 26. leto starosti. Lahko se podaljša, a le v primeru, če se posameznik na študij vpiše pred dopolnjenim 26. letom starosti.
 

Davčni zavezanec stroške uveljavlja že pri informativnem izračunu dohodnine. Zahtevek za uveljavljanje potnih stroškov najdete TUKAJ.

4696

Nalaganje vsebine...

Loading...