Kaj moraš narediti, ko ostaneš brez statusa študenta?

5604
5604

Študentski status omogoča posamezniku oziroma posameznici nemalo pravic, to je delo prek študentskega servisa, brezplačno zdravstveno zavarovanje, študentske bone, državno štipendijo in podobno. Po izteku pa naj bi sledil prehod mlade osebe na trg dela, ki pa se nemalokrat konča na zavodu za zaposlovanje in v evidenci brezposelnih oseb. Za vas smo pripravili glavne stvari, za katere morate poskrbeti ob izteku študentskega statusa.

1. PRIJAVI SE NA ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

Na ZRSZ je mogoča prijava v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve, in sicer z izpolnitvijo ter predložitvijo obrazca.

Možnosti so:

  • spletna prijava na portalu PoisciDelo.si,
  • osebno na kateremkoli uradu za delo v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča,
  • obrazec lahko pošlješ po pošti,
  • mogoča je tudi prijava prek pooblaščenca – osebe, ki jo pooblastiš, da prijavo opravi namesto tebe.

Če se odločiš za osebni obisk za zavodu za zaposlovanje, tam najprej pristopiš do referenta, ki bo v sistem vnesel podatke in te napotil na uvodni sestanek z vašim kariernim svetovalcem. Z njim pripraviš zaposlitveni načrt, ki je podlaga za iskanje službe oziroma izhodišče, na podlagi katerega te zavod za zaposlovanje kasneje pošilja na razgovore za delo in obvešča o prostih delih.

Prijava v evidenco brezposelnih oseb je pogoj za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči, kritja stroškov zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna (ob oddaji vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD) in za sodelovanje v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

2. UREDI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

V skladu z zakonom mora vsaka oseba imeti urejeno zdravstveno zavarovanje. Ko imaš študentski status, si obvezno zdravstveno zavarovan prek družinskega člana, če pa si zaposlen, ti obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje delodajalec.

Ko pa status študenta poteče, moraš obvezno zdravstveno zavarovanje plačati sam ali pa ti ga, če ste do tega upravičeni, iz državnega proračuna krije Center za socialno delo. Obvezno zdravstveno zavarovanje je torej treba urediti nemudoma, takoj po poteku študentskega statusa. Urediš ga lahko na katerikoli izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, neodvisno od kraja stalnega ali začasnega bivališča.

Obvezno zdravstveno zavarovanje v večini primerov krije le del stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

3. ODDAJ VLOGO ZA DENARNO SOCIALNO POMOČ

S prijavo na Zavodu za zaposlovanje pridobiš tudi pravico do uveljavljanja denarne socialne pomoči. Uveljavljaš jo lahko na pristojnem Centru za socialno delo (CSD). Pristojnost CSD je povezana s krajem vašega stalnega prebivališča, zato je treba izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddati na CSD, ki je pristojen v kraju, v katerem imaš stalno prebivališče, ne glede na to, kje dejansko prebivaš.

Vlogo najdeš na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Denarna socialna pomoč je izplačana naslednji mesec od oddaje vloge, zato moraš izpolnjeno vlogo nujno poslati predhodni mesec, torej pred mescem, v katerem želite prejeti izplačilo.

5604

Nalaganje vsebine...

Loading...