MATURA 2020: Vsi pomembni datumi na enem mestu

7314
7314

Koledar splošne in poklicne mature za 2020. Spomladanski rok mature se približuje in celoten zadnji letnik je običajno namenjen pripravam na "test zrelosti". Za vse maturante smo na enem mestu zbrali najpomembnejše datume izpitov in ostalih pomembnih mejnikov, da boste ves čas na tekočem s potekom mature. In da zaradi preobilice dela (in žuranja) ne boste slučajno spregledali kakšnega pomembnega roka.

Matura je ena najpomembnejših prelomnic v življenju. Tisti, ki se borite za točke za vpis na fakultete, kjer je običajno visoka omejitev, boste morali pred maturo pošteno pljuniti v roke.

SPLOŠNA MATURA 2020 - SPOMLADANSKI IZPITNI ROK:

30. september 2019

Rok za prijavo drugih kandidatov, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2019

Rok za oddajo predprijave

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravic kandidata s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi, za spomladanski in jesenski izpitni rok splošne mature 2020.

31. marec 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli

15. april 2020

Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2020

Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode)

5. maj 2020

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)

18. maj 2020

Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2020

Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

21. maj 2020

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

26. maj 2020

Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

Od 11. do 21. maja 2020

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

14. maj 2020

Glasbeni stavek – izpitna pola A

30. maj 2020

Angleščina

1. junij 2020

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

2. junij 2020

Filozofija, psihologija, sociologija

3. junij 2020

Biologija

4. junij 2020

Geografija

5. junij 2020

Mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče

6. junij 2020

Matematika

8. junij 2020

Umetnostna zgodovina

9. junij 2020

Nemščina, francoščina**

10. junij 2020

Zgodovina

11. junij 2020

Ruščina, latinščina, grščina

12. junij 2020

Fizika

15. junij 2020

Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**

16. junij 2020

španščina, francoščina**

17. junij 2020

Kemija

**OPOMBA: Datum pisanja maturitetnega izpita iz francoščine na spomladanskem izpitnem roku 2020 bo znan 14. 4. 2020 na šoli.

od 15. do vključno 23. junija 2020

Ustni izpiti mature*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

13. julij 2020

Objava rezultatov: seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. julij 2020

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 17. do 29. julija 2020

Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

POKLICNA MATURA 2020 - SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

15. november 2019

Rok za oddajo predprijave

31. marec 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

20. maj 2020

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

26. maj 2020

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

30. maj 2020

Angleščina – pisni izpit

1. junij 2020

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

6. junij 2020

Matematika – pisni izpit

9. junij 2020

Nemščina – pisni izpit

11. junij 2020

2. predmet – pisni izpit

15. junij 2020

Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 13. do 23. junija 2020

Ustni izpiti in 4. predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

7. julij 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2020

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

SPLOŠNA MATURA 2020 - JESENSKI IZPITNI ROK

14. julij 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2020

Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020

Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

20. avgust 2020

Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

24. avgust 2020

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2020

Matematika

26. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti*

29. avgust 2020

Tuji jeziki in izbirni predmeti*

31. avgust 2020

Glasbeni stavek – izpitna pola A

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

31. avgust in 1. september 2020

Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu

Od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020

Ustni izpiti mature

3. september 2020

Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

6. september 2020

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

17. september 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

21. september 2020

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

Od 23. do 30. septembra 2020

Vpogledi v izpitno dokumentacijo

14. januar 2020

Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

Tematski sklopi

1. oktober 2019 in 4. februar 2020

Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2021

V primeru, da se odločite za jesenski rok mature, je zadnji rok za prijavo kandidatov 12. julij.

 

POKLICNA MATURA 2020 - JESENSKI IZPITNI ROK

8. julij 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2020

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2020

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2020

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2020

Matematika – pisni izpit

28. avgust 2020

Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2020

2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2020

Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2020

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2020

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Vpis na fakulteto je kompleksen in zahteven postopek. Da zaradi obilice dela in učenja, ne spregledate kakšnega pomembnega datuma, vezanega na vpis na fakulteto, smo za vas pripravili rokovnik in seznam vseh informacij in mejnikov.

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA V ZADNJEM LETNIKU SREDNJE ŠOLE!

 

PREBERITE ŠE: Ob vonju te rastline do boljših rezultatov na maturi

 

Vir: RIC Državni izpitni center

7314

Nalaganje vsebine...

Loading...