POZOR: Generacija Z vstopa na trg dela!

1696
1696

Okolje, v katerem živimo, se izjemno hitro spreminja. Skladno z njim se spreminjajo tudi ljudje, ki v njem živijo. Tako jih znanost deli na različne generacije, za katere je bilo ugotovljeno, da ima vsaka od njih določene skupne lastnosti. Gre za baby boom generacijo, generacijo X, Y in Z. Najmlajša generacija, generacija Z, v katero štejemo ljudi, ki so bili rojeni po letu 1995, že postopoma vstopa v delovno okolje. Kakšne spremembe bo vnesla vanj?

ŽELJA PO USKLAJEVANJU KARIERE IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

Kar 28 % mladih zaposlenih poroča o tem, da so na svojem delovnem mestu vsakodnevno pod stresom oziroma zelo izčrpani. Ta delež je kar 7 % večji kot pri starejših generacijah. Kar 7 od 10 milenijcev je v službi vsaj občasno pod stresom.

Znano je, da zaposleni, ki so pod stresom, pogosteje zbolevajo in izostajajo z dela. Prav tako je pri njih večja možnost, da bodo začeli iskati drugo zaposlitev. Zato bodo morali delodajalci poskrbeti za razbremenitev generacije Z in jim zagotoviti bolj ugodno razmerje med delovnim in prostim časom.

TEHNOLOGIJA VS. ČLOVEŠKI STIK

Generacija Z je prva generacija, ki se je s tehnologijo spoznala že v zgodnjem otroštvu. Zato jo brez problemov in z navdušenjem uporablja tudi na delovnem mestu. Vseeno pa ji le-ta ne more nadomestiti pristnega človeškega stika. Kar 72 % predstavnikov te generacije želi na delovnem mestu komunicirati iz oči v oči. Pomemben faktor, od katerega je v veliko meri odvisno, če bodo predstavniki Z generacije želeli ostati na delovnem mestu, so dobri odnosi na delovnem mestu.

Za predstavnike najmlajše generacije je torej tehnologija na delovnem mestu pomembna, vendar pa vsekakor ne more nadomestiti osebne komunikacije med ljudmi.

ŽELJA PO RAZVOJU

76 % predstavnikov generacije Z se zaveda, da so delovna mesta danes drugačna kot včasih in da so za uspešno delo danes potrebna precej drugačna znanja kot v preteklosti. Reševanja problemov in širjenja znanja se dandanes podjetja lotevajo na drugačen način. Pri tem je ključnega pomena stalno učenje in sledenje aktualnim trendom.

Kar polovica predstavnikov generacije Z se pridobivanja znanja rada loteva na lastno pest in želi imeti pri tem čim bolj proste roke.

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ NA DRUG NAČIN

Ko gre za pridobivanje informacij o določenem podjetju ali drugi tematiki, se starejše generacije v največji meri poslužujejo ogleda spletnih strani in branja. Nasprotno pa generacija Z informacije raje pridobiva prek videev.

Ko generacija Z poizveduje glede potencialnega delodajalca, se tega loti prek naslednjih kanalov: YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, LinkedIn in Twitter. Da bi podjetje med zaposlene privabilo mlajšo generacijo, je pomembno, da z njo naveže stik na tak način.

KAJ PA POVRATNE INFORMACIJE?

Predstavnikom generacije Z je zelo pomembno, da so v pogostem stiku s svojim nadrejenim in da jim ta redno daje povratne informacije glede dela, ki ga opravljajo. Kar 60 % predstavnikov generacije Z si želi povratne informacije s strani vodij večkrat tedensko, 40 % pa jih želi, da bi bili v stiku s šefom dnevno ali celo večkrat na dan.

Dve tretjini predstavnikov generacije Z je povedalo, da potrebujejo povratne informacije s strani svojega vodje vsaj enkrat na vsakih nekaj tednov, sicer jim motivacija za delo lahko drastično upade. To se lahko hitro odraža v iskanju nove službe.

SODOBNOST V DELOVNEM OKOLJU

Generaciji Z je pomembno, da dela v lepo opremljenem okolju. Ko pridejo na razgovor za delo, je ureditev prostora ena prvih stvari, ki jo opazijo. Prostor odraža vrednote in kulturo podjetja in lahko pomembno vpliva na to, ali bo predstavnik najmlajše generacije želel delati v nekem podjetju. Mladi cenijo moderen slog in elemente igrivosti v prostoru. Pomembno jim je, da se na delovnem mestu počutijo čim bolj domače.

1696

Nalaganje vsebine...

Loading...