Pomoč pri prvi zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja 2020

1059
1059

Odprt je razpis za pomoč pri prvi zaposlitvi za učitelje začetnike in pomočnike vzgojiteljev začetnike.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

- sklop A – “Pomočnik vzgojitelja začetnik” in

- sklop B – “Učitelj začetnik”.

RAZPISNO DOKUMENTACIJO IZPOLNITE TUKAJ.

1059

Nalaganje vsebine...

Loading...