Koliko znašajo minimalni prispevki za s. p. in kako se jih plačuje?

21383
21383

Osveženo - MAREC 2020 / Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na to, ali ste tisti mesec kaj zaslužili ali ne. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z inflacijo, zato vam svetujemo, da to področje skrbno spremljate.

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH (S.P.)

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

- prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za starševsko varstvo in
- prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Minimalni prispevki za socialno varnost:

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (stopnja 24,35%) = 256,24 EUR
Prispevki za zdravstveno zavarovanje (stopnja 13,45%) = 141,54 EUR
Prispevki za starševsko varstvo in drugo (stopnja 0,20%) = 4,20 EUR
Prispevki skupaj (stopnja 38,20%) = 401,98 EUR

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih se vsako leto februarja uskladijo s povprečno mesečno bruto plačo za preteklo leto. Ker se je ta povišala - za leto 2019 znaša 1.753,84 evra -, so se povišali tudi prispevki.

Novoustanovljeni s. p.-ji plačujejo manj

V prvih 12 mesecih po vpisu v poslovni register tako plačujejo le 50 odstotkov prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Skupni prispevki bodo tako zanje po novem znašali 273,86 evra.

V naslednjih 12 mesecih pa plačujejo 30 odstotkov prispevka za PIZ, kar skupaj s preostalimi prispevki znaša 316,57 evra.

Novoustanovljeni samostojni podjetnik plača prispevek glede na dobiček, ki ga je napovedal ob vpisu statusa s.p. (obrazec za FURS na točki SPOT). Če dobička ni napovedal, plačuje v prvem letu minimalen prispevek (401,98 EUR). Po prvem letu poslovanja (po prvem oddanem davčnem obračunu za predhodno leto) bodo prispevki samozaposlenega samostojnega podjetnika odvisni od dejanskega dobička, ki ga je dosegel v predhodnem letu. 

Izračunani prispevek za določeno leto bo v tekočem letu vedno enak in se do naslednje oddaje davčnega obračuna ne bo spreminjal.

Priporočamo, da spremljate spletno stran FURS, kjer so mesečno objavljene tabele z višinami prispevkov.


Prispevki za socialno varnost za popoldanski s.p.

Popoldanski s. p. ni pravni oziroma zakonski termin. Zato ga ne najdete v zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan z drugega naslova. Če povzamemo - popoldanski s.p. (dopolnilna dejavnost oziroma postranski poklic) ima lahko le oseba, ki je že v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden).

Nosilec popoldanskega s.p. kot nadomestilo za opravljanje dejavnosti plačuje pavšalne mesečne prispevke, ki trenutno znašajo 71,97 €.

 

KAKO SE PLAČUJE PRISPEVKE?

Če samozaposleni ni stranka računovodstva, potem mora za prispevke skrbeti sam, tako za oddajo Obračuna prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ) kot tudi za plačevanje prispevkov. Poleg tega mora imeti s. p. digitalno potrdilo in dostop do eDavkov, da le-to lahko ureja. Če tega ne dela in ne plačuje vestno, mu lahko Finančna uprava RS (Furs) naprti precej visoko kazen.

Če je s. p.  stranka računovodskega servisa, za to poskrbi servis.

 

VIR: edavki.si, furs.si, mladipodjetnik.si, data.si, racunovodja.com

21383

Nalaganje vsebine...

Loading...