Koliko znašajo prispevki za s. p. in kako se jih plačuje?
475
475

Gre za prispevke samostojnih podjetnikov za socialno varnost. Plačati jih je potrebno davčnemu uradu.

V skladu s 4. členom ZPSV namreč plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, naslednje prispevke:

- prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za starševsko varstvo in
- prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prvo leto bodo prispevki (vendar ne vsi, kot marsikdo zmotno misli, temveč le PIZ), nižji za 50 odstotkov, drugo leto poslovanja pa za 30 odstotkov. Prispevki za zdravstveno zavarovanje (ZZ), starševsko varstvo (s. v.) in prispevek za zaposlenega (p. z.) se ne v prvem, ne v drugem in ne v nadaljnjih letih poslovanja ne spreminjajo.

Od tretjega leta poslovanja dalje pa boste plačevali polne prispevke, ki znašajo 341,20 evra mesečno. Gre torej za polne prispevke, ki jih samozaposleni plačuje tudi, če ne posluje oziroma če nima prihodkov.

Prispevki za socialno varnost za s.p. znašajo (vrsta prispevka/mesečni znesek):

Minimalni prispevki - za 1. leto 235,12 EUR*
Minimalni prispevki - za 2. leto 277,55 EUR*
Minimalni prispevki - brez olajšave 341,20 EUR 
Maksimalni prispevki 2.080,23 EUR

KAKO SE PLAČUJE PRISPEVKE?

Če samozaposleni ni stranka računovodstva, potem mora za prispevke skrbeti sam, tako za oddajo Obračuna prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ) kot tudi za plačevanje prispevkov. Poleg tega mora imeti s. p. digitalno potrdilo in dostop do eDavkov, da le-to lahko ureja. Če tega ne dela in ne plačuje vestno, mu lahko Finančna uprava RS (Furs) naprti precej visoko kazen.

Če je s. p.  stranka računovodskega servisa, za to poskrbi servis.

Če ste popoldanski s. p. in ste stranka računovodstva, zadeva poteka popolnoma enako, le da popoldanski s. p. ne dobi obračuna za vse štiri socialne prispevke, temveč plačuje pavšalne prispevke v višini 65,10 evra.

 

VIR: mladipodjetnik.si, data.si


475

Nalaganje vsebine...

Loading...