Odprti so razpisi za izbor kulturnih projektov na področju umetnosti

609
609

Ministrstvo za kulturo je objavilo štiri ločene razpise, katerih predmet je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih vizualnih, glasbenih, uprizoritvnenih in intermedijskih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.


Na razpisih lahko sodelujejo:

- nevladne kulturne organizacije iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21,

- javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020,

- samozaposleni v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Na katere razpise se lahko prijavite?

- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti

609

Nalaganje vsebine...

Loading...