Štipendije za kulturnike za študij v tujini
393
393

Ministrstvo za kulturo (MK) razpisuje javna razpisa za financiranje štipendij za dodiplomski študij in podiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/2020.


Predmet prvega razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija na tujih izobraževalnih ustanovah na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine ter na področju glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Predmet drugega razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in na področju kulturnega menedžmenta s pričetkom v študijskem letu 2019/2020.

Upravičeni prijavitelji pri obeh razpisih so študenti, ki

  • Imajo status rednega študenta za polni študijski čas, z obliko študija s polno študijsko obremenitvijo.
  • Od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavljajo, ne bodo v delovnem razmerju oziroma samozaposleni v Republiki Sloveniji ali tujini.
  • Ne bodo vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini.
  • S statusom upokojene osebe, ne bodo odgovorne osebe gospodarskih družb ali direktorji, direktorice zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini.
  • Izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

PRIJAVITE SE LAHKO DO 20. MAJA.


393

Nalaganje vsebine...

Loading...