Odprt razpis za štipendije za delo v kulturi

1109
1109

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. junijem 2018 in 30. junijem 2020.


Na razpis se lahko prijavijo mladi, stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen).

PRIJAVITELJ MORA BIVATI V DRŽAVI IZOBRAŽEVANJA

Prijavitelj mora v času izobraževanja ali usposabljanja prebivati v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje, pri čemer ne gre za izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Kot usposabljanje ali izobraževanje v tujini se šteje usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji. Usposabljanja ali izobraževanja izven Evropske unije niso predmet tega razpisa.

KOLIKO ZNAŠA ŠTIPENDIJA?

Višina posamezne štipendije je 350,00 evrov za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 84.000,00 evrov.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo, rok za oddajo vloge pa je 15. APRIL 2019.


1109

Nalaganje vsebine...

Loading...