Ministrstvo za kulturo razpisuje štipendije za kulturnike

1054
1054

Evropska unija in Republika Slovenija skupaj financirata javni razpis, s katerim želijo izboljšati poklicne kompetence na vseh področjih kulture.

Pridobljena štipendija bo mladim, vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljala uspešno vključevanje na trg dela.

S tem želijo dopolniti morebitne vrzeli v izobraževalnem sistemu, poleg tega pa ohranjati večjo kulturno ustvarjalnost.

Štipendije so namenjene za:

- študente podiplomskih študijev v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,

- tiste, ki se usposabljajo ali izobražujejo v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicov v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. septembrom 2017 in 31. oktobrom 2018.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki v tem času študirajo ali se usposabljajo v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.

Če ste se v razpisu našli, imate še tri tedne časa - rok za oddajo vloge je namreč 11. junij 2018.

Dodatne informacije najdete TUKAJ.


1054

Nalaganje vsebine...

Loading...