To so štipendije, ki jih lahko prejemaš v letu 2019/2020!

1046
1046

Septembra morate dijaki in študenti biti pazljivi na vse razpisane roke za dodelitev štipendije.

>> DRŽAVNA ŠTIPENDIJA: PRIPOROČLJIVO DO KONCA SEPTEMBRA

Te so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, in jim pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge do izteka tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Kot so zapisali na ministrstvu, se z letošnjim šolskim/študijskim letom obeta novost, ko vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ne bo več treba vlagati. To pa ne velja v primeru, ko se za pravico do državne štipendije zaproša prvič.

>> ZOISOVA ŠTIPENDIJA: 7. OKTOBER

Zoisova štipendija se dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih dodeljuje kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se v skladu z javnim pozivom tudi odda vloga.

>> DEFICITARNI POKLICI: 20. SEPTEMBER

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v prihajajočem šolskem letu obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. S prejšnjim šolskim letom lahko štipendijo prejmejo tudi steklarji. Vlogo se oddaja od 15. junija do vključno 20. septembra 2019 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

VEČ O ŠTIPENDIJI ZA DEFICITARNE POKLICE NAJDEŠ TUKAJ.

>> ŠTUDIJ SLOVENCEV V ZAMEJSTVU: 20. SEPTEMBER

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Višina štipendije znaša 150 oziroma 204,8 evrov mesečno, k osnovni štipendiji pa se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.

>> AD FUTURA

Štipendije AD futura Štipendije AD futura so namenjene izobraževanju v tujini. Javni sklad v okviru programov AD Futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov.  Štipendija se lahko dodeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000 evrov letno in življenjske stroške največ v višini 7.200 evrov, 12.000 evrov ali 15.000 evrov za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

>> ŠTIPENDIJA ZA NADARJENE ŠTUDENTE V MB IN LJ

>> MERCATOR RAZPISUJE 100 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Foto: Pixabay.

1046

Nalaganje vsebine...

Loading...