Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice

2687
2687

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko do 25. septembra oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021, v okvirni vrednosti 3,5 milijona evrov. Podeljenih bo do 1000 štipendij po 102,40 evra mesečno.

Že od lani lahko štipendijo za deficitarne poklice pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v srednje poklicno izobraževanje, iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2020/2021 in bodo na koncu pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

 

RAZPIS VKLJUČUJE 22 POKLICEV

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja za programe:

- kamnosek

- mehatronik operater

- izdelovalec kovinskih konstrukcij

- inštalater

- oblikovalec kovin orodjar

- elektrikar

- avtokaroserist

- pek

- slaščičar

- mesar

- tapetnik

- mizar

- zidar

- tesar

- klepar-krovec

- izvajalec suhomontažne gradnje

- slikopleskar-črkoslikar

- pečar

- gozdar

- dimnikar

- steklar

- tehnik steklarstva.

 

Za štipendijo velja nabor 22 poklicev.

Še nekaj pomembnih dejstev...

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne na višino plačila dohodnine. Dijak lahko istočasno prejema državno ali Zoisovo štipendijo, štipendija pa ni združljiva s kadrovsko štipendijo.

V primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Kako se prijaviš?

Vlogo z izpolnjenim obrazcem in fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda je potrebno oddati do vključno 25. 9. 2020. Izpolnjeno vlogo se pošlje preko navadne pošte na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 292. JR ŠDP.«

V kolikor bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

PRIJAVITE SE LAHKO TUKAJ.

2687

Nalaganje vsebine...

Loading...