NOVO ŠTUDIJSKO LETO: Znane so smernice, kako bo v koronadobi potekal študij

708
708

Pred nami je pričetek študijskega leta in zimskega semestra, ki bo za vse študente in študentke drugačen od preteklih. Zaradi posebnih razmer, ki veljajo letošnje leto, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z visokošolskimi deležniki pripravilo smernice za zimski semester novega študijskega leta. Na Univerzah stremijo k temu, da se čim večji del pedagoškega procesa skladno z akreditiranimi študijskimi programi izvede v prostorih fakultet.

Smernice za študijsko leto: na daljavo le v izjemnih primerih

Osnovno izhodišče v zimskem semestru je izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kadar to ni izvedljivo, priporočajo kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.

Prednosti izvajanja študijskega procesa "v živo" je izpostavil tudi Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije Slovenije: "Glede na izkušnje ob izvajanju študija na daljavo v preteklem študijskem letu smo zagovarjali izvedbo študijskih aktivnosti v živo, kjer je mogoče upoštevati smernice, ki jih je podal NIJZ. Kakovost študija in pridobljeno znanje sta namreč neprimerljivo večja ob izvajanju študija v živo."

Smernice so sicer, kot pojasnjujejo, le pripomoček visokošolskim zavodom za lažjo in konsistentno organizacijo dela v trenutnih epidemioloških razmerah. 

Posamezne fakultete se lahko avtonomno odločajo, kako bodo organizirale študijski proces in hkrati zagotavljale upoštevanje smernic NIJZ. Za primer - Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani bo študijski program za 1. letnike izvajala v kombinirani obliki, za višje letnike pa v celoti online.

Hibridni model: kombinacija izvedbe študijskih dejanosti v ‘živo’ in na daljavo

Kadar je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost 'v živo', delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov  predavanj ne morejo udeležiti 'v živo', omogoči dostop (spremljanje in sodelovanje) na daljavo.

Prehod na študij na daljavo: kadar izvedba v ‘živo’ ali kombinirana izvedba nista mogoči

Študij na daljavo se izvede zgolj kadar vodstvo visokošolskega zavoda presodi, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna.

"Veseli me, da smo vsi deležniki uspešno uskladili Smernice za izvedbo zimskega semestra novega študijskega leta 2020/21. Pomembno je osnovno izhodišče, ki je v tem, da se študenti vrnejo na fakultete in akademije ter da izvajamo študijski proces »v živo« ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, kar zajema tudi varnostne razdalje in prostorske omejitve. Kjer tega ne bomo mogli zagotoviti v celoti, bomo uporabili hibridni sistem. Z usklajenimi smernicami v danih epidemioloških pogojih zagotavljamo optimalno izvedbo študijskega procesa glede kakovosti in hkrati ustrezne pogoje za preprečevanje širjenja okužbe med študenti in zaposlenimi. Vsem študentom in zaposlenim želim uspešen začetek študijskega leta v novih, spremenjenih pogojih." je dejal prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani.   

Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, pa je ob tem sporočil:  "V smernicah je priporočena neposredna izvedba študijske dejavnosti v živo v vseh primerih, kjer je aktivnosti mogoče izpeljati varno ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javnozdravje. Kadar to ni izvedljivo, je priporočena kombinirana izvedba študijske dejavnosti, prilagojena glede na prostorske in druge zmogljivosti posamezne fakultete, izvedba študijske dejavnosti na daljavo v celoti pa je predvidena le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih. Vse navedeno velja ob predpostavki, da se epidemiološke razmere ne bodo bistveno spremenile."

 

Smernice bosta MIZŠ in NIJZ posodabljala glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji in jih objavljala tukaj.

708

Nalaganje vsebine...

Loading...