Evropska komisija mlade vabi k javni razpravi

537
537

Evropska komisija je konec maja pričela z evalvacijo uspešnosti in učinkovitosti dejavnosti, usmerjenih v spodbujanje zaposlovanja mladih, ki so se financirale v okviru Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada v obdobju 2014-2018.

 

K sodelovanju v posvetovanju vabijo vse državljane in državljanke ter organizacije. Zlasti je zaželeno sodelovanje:

  • mladih, zlasti tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ne glede na to, ali prejemajo oziroma so prejemali podporo iz Evropskega socialnega sklada ali pobude za zaposlovanje mladih,
  • organizacij, ki sodelujejo pri upravljanju operativnih programov Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih, kot so države članice, organi upravljanja/posredniški organi, socialni in drugi partnerji;
  • organizacij, ki pri izvajanju dejavnosti Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladihsodelujejo kot upravičenci ali projektni partnerji, tj. javnih organov, nevladnih organizacij, občin,
  • drugih organizacij, ki zastopajo mlade ali delajo z njimi ali so dejavne na področju podpore zaposlovanju in aktivnih politik trga dela na ravni EU, nacionalni ravni ali lokalni ravni.

Kot so ob pričetku posvetovanja še sporočili iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Komisijo zanima mnenje državljank in državljanov ter deležnikov o dejavnostih, ki jih je EU od leta 2014 izvedla za spodbujanje in izboljšanje zaposlovanja mladih. Te dejavnosti so se izvajale v okviru pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Zbrane informacije se bodo uporabile za oceno dosežkov v obdobju 2014–2018.

SODELUJETE LAHKO DO 16. AVGUSTA.

537

Nalaganje vsebine...

Loading...