Podjetništvo z družbenim učinkom

954
954

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Fondazione CRTpripravljajo novo različico mednarodnega projekta Podjetniki za družbene spremembe(Entrepreneurs for Social Change (E4SC)).

V sklopu projekta Podjetniki za družbene spremembe (E4SC) organizatorji pripravljajo natečaj za mlade, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom. Na natečaj se lahko prijavijo mladi iz 26 držav Evropsko-mediteranskega območja (vključno s Slovenijo), ki se že ukvarjajo s socialnim podjetništvom ali nameravajo kmalu odpreti novo socialno podjetje. Mladi prijavitelji morajo biti stari med 18 in 35 let. Prijave sprejemajo do torka, 31. julija 2018, do 21:00 po Centralno evropskem poletnem času (CEST time). Informacije in dostop do prijavnice lahko dobite na spletni strani ali na Facebook strani Entrepreneurs for Social Change - E4SC.

Program E4SC je namenjen spodbujanju podjetništva z družbenim učinkom prek katerega mladi podjetniki prispevajo h gospodarskemu razvoju in družbeni vključenosti ter pospešujejo doseganje Ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals(Sdgs)).


Izbrani prijavitelji na natečaju E4SC bodo vključeni v program E4SC, ki vsebuje:

  • E4SC trening (E4SC Bootcamp), ki bo potekal 10 dni, od 23. novembra do 2. decembra 2018, v mestu Torino v Italiji. Trening bo opremil mlade socialne podjetnike s potrebnimi znanji za rast in razvoj njihovih socialnih podjetij. Poleg tega bo v Torinu priložnost za povezovanje z drugimi socialnimi podjetniki in strokovnjaki s področja socialnega podjetništva.
  • 360⁰ opolnomočenje (360⁰ Empowerment) socialnih podjetnikov, kjer bodo mladi socialni podjetniki lahko razvili podroben poslovni načrt za velik socialni in ekonomski vpliv. Podpora pri oblikovanju poslovnega načrta bo prilagojena specifičnim potrebam vsakega podjetnika.
  • Podpora mentorja za obdobje enega leta s strani svetovno priznanih podjetnikov, ki se uspešno ukvarjajo s socialnim podjetništvom in investiranjem. Socialni podjetniki bodo dobili kriptovaluto s katero si bodo lahko plačevali individualne mentorske ure glede na njihove potrebe.
  • E4SCpedia prek katere bodo socialni podjetniki vključeni v vseživljenjsko izobraževanje s strani drugih socialnih podjetnikov. Socialni podjetniki bodo dobili dostop do pro-bono pravnega svetovanja v državi njihovega stalnega prebivališča, dolgoročno razvojno podporo in povabilo na srečanje z alumni. Poleg tega bodo socialnim podjetnikom predstavljeni relevantni investitorji.


Vir: MSS.


954

Nalaganje vsebine...

Loading...