Objavljen je razpis za pomoč brezposelnim mladim

262
262

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021«.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Za zagotovitev trajnejših učinkov bodo osebe iz ciljne skupine delo opravljale pod strokovnim mentorstvom. Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin ter spretnosti vključenih oseb. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine bo trajala najmanj 12 mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

CILJ RAZPISA JE SPODBUDA PRI ZAPOSLOVANJU

Cilj razpisa je spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, trajnostna vključitev mladih na trg dela. Poudarek je na tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje. Sem so vključeni tudi mladi, ki jim grozi socialna izključenost in mladi iz marginaliziranih skupnosti.

Upravičeni prijavitelji so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost. Morajo pa biti registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Ciljna skupina so brezposelni mladi, ki so v trenutku vključitve stari do vključno 29 let, gre torej za sofinanciranje projektov, ki so namenjeni pomoči mladim pri zaposlovanju.

ROK ZA PRIJAVO JE 24. MAJ.


262

Nalaganje vsebine...

Loading...