Ti poklici bodo na trgu dela kmalu postali odveč!

5685
5685

Zavod za zaposlovanje z raziskavo Poklicni barometer ugotavlja, kateri poklici bodo čez nekaj let še aktualni in kateri bodo postali višek. V tem letu bodo pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela, to pomeni, da bo kadra premalo, nekaj poklicev pa bo zaradi viška delovne sile odveč.

 

Poklicni barometer je raziskava, katere cilj je ugotoviti in prikazati predvidena gibanja na trgu dela. Iz raziskave je razvidno predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu tako na ravni območnih služb zavoda kot na nacionalni ravni. Raziskavo so v 90. letih prejšnjega stoletja zasnovali na Švedskem, po enaki metodologiji pa jo izvajajo še na Finskem, Poljskem in v Estoniji.

Včasih je delovne sile za neko mesto premalo, ker ni dovolj kadra, včasih pa ta ni dovolj usposobljen za delo in imajo delodajalci zato težave pri iskanju.

Med bolj iskanimi je tudi poklic mizarja.

Rezultat Poklicnega barometra je razvrstitev poklicnih skupin v tri skupine. V prvo sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. v drugi skupini zavod predvideva, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih uravnotežena, tretja skupina pa opredeljuje presežek, kamor sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve

KATERI POKLICI BODO NAJBOLJ ISKANI?

Med poklici, ki jih bo po pričakovanjih primanjkovalo, so številni tehniški in deficitarni. V kategoriji presežkov pa so med drugim bibliotekarji, filozofi, zgodovinarji, fotografi in novinarji:

Povzeto po: Zavod za zaposlovanje.

5685

Nalaganje vsebine...

Loading...