Kako rešiti stanovanjsko problematiko mladih v Sloveniji?

940
940

Čeprav se v zadnjih letih vse več mladih odseli od doma, v Sloveniji po podatkih statističnega urada še vedno živi več kot 60 odstotkov oseb, starih od 18 do 34 let, od doma pa se odselijo v povprečju pri 29 letih.

 

Osamosvajanje mladih (15-29 let) v Sloveniji je zaradi negotovih oblik zaposlitve, relativno nizkih plač in skorajda neobstoječe stanovanjske politike, izjemno težko. To je še posebej izrazito na stanovanjskem področju, saj mladi bistveno težje dostopamo do stanovanj, kot so generacije pred nami.

>> PREBERI TUDI: TEH 5 NAVAD SE DRŽIJO NAJUSPEŠNEJŠI LJUDJE NA SVETU <<

V evropski lestvici smo v samem vrhu po odstotku mladih, ki še vedno bivajo pri starših — s 68 odstotki te generacije smo drugi. V zadnjih desetih letih se je delež mladih med 25. in 29. letom starosti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z materjo, povečal s 44 na 66 odstotkov.

CENE NEPREMIČNIN VZTRAJNO RASTEJO

Cene nepremičnin so se v letu 2018 zvišale za 18,2 odstotka, število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin pa je bilo že drugo leto zapored zelo nizko. V letu 2018 so največ k dvigu cen stanovanjskih nepremičnin prispevale rabljene nepremičnine, ki so se podražile za kar 19,8 odstotka.

Rezultat iskanja slik za stanovanjska problematikaRabljene nepremičnine so se v letu 2018 podražile za kar 19,8 odstotka.

Statistični urad (Surs) je objavil podatek, da cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že četrto leto zapored. Lani so se zvišale 18,2 odstotka. Skupno število vseh transakcij stanovanjskih nepremičnin v letu 2018, izvedenih v Sloveniji, je bilo 9.421, kar je za okrog 14 odstotkov manj kot v prejšnjem letu, ko je bilo najvišje doslej.

>> PREBERI TUDI: PRIPRAVI ŽIVLJENJEPIS: OBETA SE OBDOBJE ZAPOSLOVANJA! <<

KAKO DO BOLJŠIH POGOJEV?

Na ministrstvu za okolje in prostor se zavedajo problema in menijo, da je mladim treba nameniti posebno pozornost pri oblikovanju stanovanjske politike, vendar sta program in njegova izvedba odvisna tudi od ministrstev za delo, družino in socialne zadeve, visokošolskega, predvsem pa od finančnega.

Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije so na mednarodni dan mladih zahtevale naslednje ukrepe:

  • nameniti bistveno več proračunskih sredstev za reševanje stanovanjske problematike;
  • stanovanjskim skladom omogočiti večje zadolževanje za investicije;
  • povečati fond javnih stanovanj (najprej tam, kjer je potreba po njih največja);
  • še posebej več neprofitnih najemniških stanovanj za mlade;
  • graditi javne študentske domove;
  • zapolniti prazna javna in zasebna stanovanja, npr. z obdavčitvijo praznih in davčno razbremenitvijo tistih v urejenem najemu; odkupom stanovanj, prenosom lastništva itd.;
  • regulirati in omejiti oddajanje stanovanj preko spletnih platform kot je AirBnB (in naj ne bo davčno privlačnejši od dolgoročnega oddajanja v najem, kot je to sedaj) ter oddajanje stanovanj na črno;
  • povečati varnost najemnih razmerij s prenovo stanovanjske zakonodaje;
  • ponovno uvesti ugodna posojila za mlade družine;
  • spodbujati stanovanjske zadruge oz. kooperative.

KAKŠNA PRIHODNOST SE OBETA MLADIM, KI VSE TEŽJE DOSTOPAJO DO STANOVANJ?

940

Nalaganje vsebine...

Loading...