DAN MLADIH: Večina mladih Slovencev zadovoljna z življenjem

929
929

12. avgust je naš dan - Mednarodni dan mladih. Dan, ko se lahko odkrito vprašamo o nekaterih odprtih vprašanjih, ki tarejo mlade, ki stopamo po poti samostojnega življenja - bom dokončal šolo, kje se bom zaposlil, kako bom prišel do prvega stanovanja in se odselil od staršev?

 

Urad za mladino RS mlade opredeljuje kot tiste, ki so stari od 15 do 29 let. V začetku leta 2019 je bilo pri nas 309.000 mladih, več kot polovica teh pa se izobražuje. 2.000 mladih še obiskuje osnovno šolo, 73.000 je dijakov, nekaj več kot 67.000 pa študentov, kažejo podatki statističnega urada.

DELEŽ IZOBRAŽENIH NARAŠČA

Delež prebivalcev pri nas, ki so terciarno izraženi, narašča – lani je bilo pri nas v starostni skupini 30–34 let skoraj 43 % visokošolsko izobraženih, medtem ko jih je bilo leta 2010 na primer "le" 34,8 %. Mladih, ki se ne bi izobraževali, je pri nas izredno malo, saj je lani bilo le 4,2 % takih, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli dokončano največ osnovno šolo.

Povprečen delež mladih, ki se v EU ne izobražujejo, je sicer 10,6 %. Čeprav je v Sloveniji izobraževanje dostopno in brezplačno, so na Mladinskem svetu Slovenije za STA ocenili, da si mnogi mladi ne morejo privoščiti predvsem študija zaradi neurejene stanovanjske politike. 

DELOVNO AKTIVNIH KAR 161 TISOČ

Delovno aktivnih mladih je lani pri nas bilo 161.000 – 104.000 jih je delalo v podjetjih ali organizacijah, na drugem mestu pa je delo prek študentskega servisa, v kar je vključeno 31.000 mladih. Zanimivo je, da je med zaposlenimi mladimi delo za nedoločen čas našlo 54 %, za določen čas pa 46 %, medtem ko je med vsemi zaposlenimi to razmerje precej drugačno: 16 % vseh zaposlenih je imelo zaposlitev za določen, 84 % pa za nedoločen čas. Žal je brezposelnost med mladimi za 4 odstotke višja od skupne stopnje brezposelnosti, in sicer 9-odstotna.

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem je bila med mladimi najvišja: na lestvici od 0 do 10 so zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili s povprečno oceno 8,1; povprečna ocena za vse starostne skupine je bila 7,3.

Povzeto po: STA

929

Nalaganje vsebine...

Loading...